Tachoparts.eu
zawartość Twojego koszyka
0 szt.  o wartości: 0,00 zł
Koszyk
Moje konto    
Waluty
Język
Polski Angielski Niemiecki Rosyjski
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Informacje
Ostatnio dodane
DTCO SmartLink Pro VDO (Android)
DTCO SmartLink Pro VDO (Android)
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2016, 2.2a, Ex
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2016, 2.2a, Ex
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2016, 2.2a, Ex
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2016, 2.2a, Ex
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf cyfrowy DAF, 2008  1.2a
Tachograf cyfrowy DAF, 2008 1.2a
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf cyfrowy DAF, 2008  1.2a
Tachograf cyfrowy DAF, 2008 1.2a
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf cyfrowy DAF, 2008  1.2a
Tachograf cyfrowy DAF, 2008 1.2a
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf cyfrowy DAF, 2008  1.2a
Tachograf cyfrowy DAF, 2008 1.2a
Ceny dostępne
po zalogowaniu
TachoDrive5 (TD5)
Tachograf cyfrowy 3.0 1381.7550303001 / A2C1648490020 24/12V

Szanowni klienci, wprowadzamy do naszej oferty nowy produkt

Tachograf cyfrowy VDO 3.0
1381.7550303001 / A2C1648490020 24/12V

Co takiego nowego

Wyświetlacz:

Konfiguracja tachografu:

Więcej korzyści dla kierowcy:

Zmniejszony pobór energii oraz waga tachografu:


Oraz wiele więcej funkcji!

 
  DTCO 1.3 DTCO 1.4 DTCO 2.0* DTCO 2.0a  DTCO 2.1  DTCO 2.2  DTCO 3.0
Negatywny wyświetlacz            
Konfigurowalne parametry za pośrednictwem aplikacji mobilnej            
Zdalny interfejs użytkownika              ✔
Historia kierowcy              ✔
Dane pojazdu  —  —          
Dane GPS za pomocą DTCO® Geoloc          ✔**  ✔  
Licznik VDO          ✔**    
Niezależne wsparcie sygnału ruchu        ✔  ✔    
Zasada 1 minuty        ✔      
Ostrzeżenie przed upływem okresów próbnych, wygaśnięcia ważności karty              
Wydruki graficzne    ✔        
Interfejs zdalnego pobierania do zdalnego pobierania (DLD) i SmartLink ✔** ✔**
✔** ✔** ✔** ✔** ✔**
Okres odpoczynku przy wyłączonym zapłonie            
Zużycie zarejestrowane za pomocą DTCO® Fuelgate  ✔  ✔        

* Aktualizacja wersji do wersji 2.1 jest możliwa za pośrednictwem warsztatu
** Musi być aktywowany za pomocą karty aktualizacji (przy włączonym urządzeniu serwisowym)
TACHO-TIMER 2


Przetwornice napięcia – Akcesoria

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową kategorią na sklepie

 

 

Udanych zakupów życzy:

Zespół tachoparts.eu

 


§ Dział prawny TACHO-DIAGRAM §W pojazdach zarejestrowanych przed datą 1 października 2012 r., w których po tej dacie wymianie podlega wyłącznie przyrząd rejestrujący (bez czujnika ruchu oraz przewodów), nie ma konieczności spełnienia wymogu 019a Załącznika 1B Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r.

 W ostatnim czasie Dział Prawny Tacho – Diagram Paweł Cieślak odnotowuje coraz więcej problemów podmiotów wykonujących przewozy drogowe, wynikających z niejednolitego stosowania przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym w szczególności załącznika 1B Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym (Dz. U. UE. L.2013.158.1, art. 1 ust. 1 lit. g) rozdział III 019a przez Organy Kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego.

Po wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za brak umieszczenia w pojeździe drugiego sygnału prędkości część Organów kontrolnych nadal nakłada kary na podmioty wykonujące przewozy drogowe w nieuzasadnionych przypadkach. Obecnie sporządzamy środki odwoławcze oraz środki zaskarżenia od decyzji WITD oraz GITD.

Mając na względzie powyższe poniżej umieszczamy materiał dowodowy, który zgromadziliśmy w toku rzeczonych postępowań. Mamy nadzieję, że opublikowany materiał ułatwi Państwu obronę podczas postępowania wyjaśniającego w podobnych sprawach.

Jednocześnie zachęcamy Państwa (w szczególności Producentów tachografów, Serwisy tachografów, Podmioty wykonujące przewóz drogowy, osoby zarządzające transportem oraz przedsiębiorstwem, zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje skupiające przewoźników) do nadsyłania materiałów (decyzji, orzeczeń, stanowisk, artykułów prasowych) objętych tematyką „drugiego sygnału prędkości” na adres e-mail: k.cieslak@tachografy24.pl oraz prosimy o kontakt telefoniczny z Panem Krzysztofem Cieślakiem pod numerem 604 507 682.

1. Oficjalne stanowisko Producenta tachografów Stoneridge Electronics LTD z dnia 22.08.2016 r. na okoliczność braku konieczności instalowania drugiego sygnału prędkości w przypadku wymiany przyrządu rejestrującego (skrzynki rejestrującej) w pojazdach zarejestrowanych przed 1.10.2012 r. [plik 1]

2. Pismo GUM z dnia 6.10.2016 r. na okoliczność, iż Główny Urząd Miar nie dokonuje wykładni prawa Unii Europejskiej z mocą wiążącą dla innych organów kontrolnych w Polsce. W związku z decyzjami Organów kontrolnych o nałożeniu kary pieniężnej, wydanych w oparciu o opinie GUM sporządzone na skutek zapytań prywatnych podmiotów gospodarczych. [plik 2]

3. Instrukcja prawidłowego montażu tachografu Continental Automotive DTCO1381 wraz z tłumaczeniem str. nr 2, z której wynika, iż tachograf aktywowany przed datą 1.10.2012 r. może mieć wyłączony czujnik IMS.  [plik 3] [plik 4]

http://www.vdo-tis.co.uk/VdoWorkshop/Documents/Ctc2-2-13-Rel-8/Uploading%20OEM%20Parameter%20Sets%20to%20DTCO%202.2%20020216.pdf

4. Informacja dotycząca aktywacji tachografów cyfrowych dla DAF Trucks N. V, z której wynika, że nowe typy tachografów będą obowiązkowym wyposażeniem pojazdów użytkowych, ale dla pojazdów zarejestrowanych po dacie 1.10.2012 r. [plik 8]

http://www.maxtrans.pl/userfiles/file/pdf/nowe_tacho.pdf

5. Informacja Głównego Inspektora Transportu Drogowego, w której przyznaje, że pojazdy dopuszczone do ruchu po dacie 1.10.2012 r. powinny być wyposażone w drugi niezależny sygnał prędkości. [plik 7]

http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/jazda-i-odpoczynek-sterowane-pilotem

6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3.05.1985 r. sygn. akt II SA 112/85 zgodnie, z którym „jeżeli przepis szczególny wprowadza dla określonych w nim sytuacji i w przewidzianych w nim warunkach możliwość ograniczenia praw obywatela, stosowanie tego przepisu w drodze analogii do sytuacji innych niż w nim wymienione, choćby nawet były to sytuacje zbliżone, jest niedopuszczalne”. W związku z nakładaniem sankcji przez Organy kontrolne, pomimo że żaden z załączników Ustawy z dnia 6.09.201 r. o transporcie drogowym nie przewiduje kary za brak umieszczenia drugiego sygnału w pojeździe
[plik 5]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B8ABA8238E

7. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29.04.2016 r. sygn. akt II SA/GL 148/16, zgodnie z którym fakt istnienia bowiem odmiennych możliwych sposobów wykładni niejednoznacznych w aktach prawnych pojęć, jak również rozbieżności pomiędzy znaczeniem stosowanych określeń w różnych wersjach językowych Rozporządzenia unijnego prowadzi, zdaniem Sądu do wniosku, iż rozważając czy przedsiębiorca dopuścił się naruszenia przepisów o transporcie i czy w konsekwencji winna zostać wymierzona mu kara organ winien brać pod uwagę interpretację niejasnych pojęć korzystniejszą dla przedsiębiorcy. Obarczenie bowiem podmiotu odpowiedzialnością i wymierzenie mu kary wymaga uprzedniego jednoznacznego stwierdzenia, że okoliczności faktyczne sprawy odpowiadają stanowi faktycznemu, za który winna zostać, zgodnie z przepisami u.t.d., wymierzona kara administracyjna. Niedopuszczalnym jest w konsekwencji wymierzenie kary w sytuacji, gdy niejednoznaczność norm powoduje, że stosownie do jednego sposobu interpretacji pojęć przedsiębiorca dopuścił się naruszenia prawa, stosownie zaś do innej, także możliwej interpretacji, naruszenie takie nie miało miejsca”. W związku z niejednolitą wykładnią Rozporządzeń UE
[plik 6]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/72851175A5


 


 § Dział prawny TACHO-DIAGRAM §

W dniu 1 czerwca 2016 powołaliśmy dział prawny firmy TACHO-DIAGRAM.
W przypadku spraw wymagających interwencji lub pomocy
( mandaty, kary nałożone przez ITD, wyjaśnienie przepisów itp.) prosimy o kontakt telefoniczny 604-507-682 Krzysztof CieślakW ostatnim czasie pojawiły się w Polsce różne opinie na temat sprawdzania tachografów analogowych typu 1314 i 1311. Przedstawiamy Państwu jaką informację otrzymaliśmy w odniesieniu do sprawdzania w/w typów tachografów.Dekiel na tył do tachografów cyfrowych


 
WAŻNA INFORMACJA

   W ostatnim okresie pojawiło się wiele sygnałów i pytań dotyczących montowania tylnich dekli na tachografach cyfrowych. Kierowcy ciężarówek w państwach takich jak LITWA, CZECHY , FRANCJA , RUMUNIA karani są wysokimi mandatami !!! Co zrobić kiedy naszego klienta chcą obciążyć mandatem , który dochodzi nawet do 1000 euro ? Pytanie takie zadaliśmy do Głównego Urzędu Miar....

 

Mając na uwadze Państwa dobro prosimy o uprzedzanie klientów o możliości zaistnienia takiej sytuacji na drogach w krajach UE. 

Powołując się w dniu 10.06.2015 na pismo z CORTE (Confederation of Organisations in Road Transport Enforcement) , które zostało przedstawione Policji w Czechach auto zostało puszczone bez nakładania mandatu. 
 
 Pobierz plik CORTE (eng.pdf)
 
w czytaj więcej tekst przetłumaczony
 

 [czytaj więcej]
 


  W imieniu serwisów tachografów w Polsce, pragniemy serdecznie podziękować firmie Matt za zaangażowanie, jakie włożyli w wyjasnienie tak ważnej sprawy dotyczącej prawidłowej interpretacji przepisów związanych z wymianą tachografów cyfrowych.

 


 
 § Dział prawny TACHO-DIAGRAM §Najnowsze orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Admininstracyjnego dotyczące problematyki
drugiego sygnału prędkości

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej umieszczamy teksty najnowszych orzeczeń WSA w Opolu oraz WSA w Łodzi. Niniejsze orzeczenia dotyczą problematyki drugiego sygnału prędkości IMS. Z treści poniższych orzeczeń wynika, że Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje GITD oraz WITD o nałożeniu kary pieniężnej na przedsiębiorców za brak drugiego sygnału. 

Przyczyną uchylenia decyzji, jest błędna kwalifikacja prawna, brak technicznej możliwości umieszczenia drugiego sygnału oraz brak obowiązku umieszczenia tego sygnału w wypadkach, gdy wymianie podlega wyłącznie przyrząd rejestrujący.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że orzeczenia na dzień 06.2.2017 r. nie są prawomocne. 
[plik 1] [plik 2]

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/601A44F968
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7748ECAAF6 

 

W celu uzyskania wszelkich informacji prosimy o kontakt:

e-mail: 
k.cieslak@tachografy24.pl

Krzysztof Cieślak 604 507 682

 

KAMERY COFANIA
 
Szanowni klienci, wprowadzamy do naszej oferty nowe produkty, które pomogą każdemu kierowcy szybciej, łatwiej i precyzyjniej parkować samochody. Kamery cofania i wyświetlacze LCD w wysokiej jakości pokazują przestrzeń manewrowania co ułatwi kierowcy jazdę na biegu wstecznym !
Pruszków 10.05.2017

§ 
Dział prawny TACHO-DIAGRAM § 

Najnowsze informacje

dotyczące problematyki drugiego sygnału prędkości

 

Szanowni Państwo z radością informujemy, że uprawomocnił się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 1013/16 z dnia 18 stycznia 2017 r. oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 825/16.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7748ECAAF6

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8554F4ED3B

Jednocześnie pragniemy dodać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w dniu 29 marca 2017 r. sygn. akt II SA/Ke 1036/16 wydał następny wyrok uchylający decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie drugiego sygnału prędkości.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3743B74090

Tachograf EGK - prędkościomierz


PRĘDKOŚCIOMIERZ EGK


zobacz film
>

Prędkościomierz ACTROS
 
Prędkościomierz ACTROS

 

PRĘDKOŚCIOMIERZ ACTROS zastępujący Tachograf 1319. Prędkościomierz ten montowany jest w miejsce w/w tachografu, może współpracować z każdym tachografem analogowym MTCO oraz cyfrowym DTCO.

 
 
W naszej ofercie znajdą również Państwo kompletne zestawy z Prędkościomierzem ACTROS:

- Prędkościomierz ACTROS + tachograf 1324


 [czytaj więcej]
Karta czyszczącą DTCO
WEBASTO
Wkłady Palnika WEBASTO ~ AT 2000/AT 2000ST/AT 3500/DW80/Thermo 90

Nowe produkty
DTCO SmartLink Pro VDO (Android)
Cena:
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Cena:
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2017, 2.2a, Ex
Cena:
Ceny dostępne
po zalogowaniu
Tachograf Cyfrowy VOLVO 2016, 2.2a, Ex
Cena:
Ceny dostępne
po zalogowaniu
PUNKTY ZA ZAKUPY


 PUNKTY ZA ZAKUPY  

Miło mi poinformować naszych Klientów o systemie punktów w sklepie www.tachoparts.eu 

Czy warto !!! 
 Warto, przy składaniu każdego zamówienia będzisz otrzymywał PUNKTY. 
 
  Kazdy punkt posiada określoną wartość kwotową . Dzięki temu dokonując zakupów w naszym sklepie bedziesz mógł(a) płacić punktami za produkty, lub wybrać inną dowolną formę rozliczenia prócz gotówki. Ilość otrzymanych punktów mozesz łatwo sprawdzić w ustawieniach swojego konta.

 
4315903 wywołań od 17 maj 2011